Inicio Duir.net >> Productes

Productes modulars per a la gestió empresarial

Característiques de DUIR ®

DUIR ® és una família, fiable i de provada eficàcia, de sòlids productes modulars per a la gestió empresarial, dirigits a empreses i a professionals, d'última generació i completament adaptats a la legislació i al pla general de comptes vigents a Espanya, a més a més d'estar parametritzat per a la seva utilització amb qualsevol altra legislació comunitària o internacional.

Descobreixi les característiques generals que identifiquen aquesta moderna i sòlida família de productes.

IMPORTANT: I visiti a la pàgina de notícies les últimes novetats en productes i prestacions.


Mòduls de DUIR ®


Mòduls que es poden combinar entre si, per compondre una gestió integral, a la mida de les seves necessitats i del seu negoci , amb totes les característiques de la família DUIR ®. Alguns dels mòduls tenen un enllaç a una descripció detallada, fent clic sobre seu. Si no troba la informació que desitja o el producte que busca no està reflectit aquí, no dubti en consultar-nos o posi's en contacte amb el seu Distribuïdor DUIR ®.

* DUIR Suite Bàsica
- Comptabilitat.
- Cartera d'Efectes.
- Compres.
- Magatzem i Control d'Estocs.
- Vendes.

* DUIR Producció

* DUIR Projectes i seguiment d'obres

* DUIR Punt de venda

* DUIR Manteniments i garanties (Nou)

* DUIR Serveis (Nou)

* DUIR Lloguer d'equipament tècnic (Nou)

* DUIR Assistència a clients (Call Center)

* DUIR Televenda

* DUIR Prevenda