Inicio Duir.net >> Productes >> Producció
Imprimir Correu
anterior
siguiente
descargar pdf

Dades generals


Operadors. Catalogació d'operadors amb preus individuals o per categoria salarial. Es pot fixar secció i/o màquina per a cada un d'ells i admet codi de barres per a la seva localització. També es pot assignar nivell de confiança i percentatge mínim de la mostra, per al control de qualitat.

Màquines i seccions

Escandalls(estructures de producció). Permet de definir estructures productives fixes, per articles o per número de pla (agrupació d'articles amb la mateixa estructura).

Permet línies de tipus:

* Fases de treball internes: operadors, seccions, màquines i temps de preparació i execució
* Fases de treball externes: proveïdors i preus pactades.
* Components: consums reals i minves o rebuigs.
* Derivats: productes residuals aprofitables.
* Càrrecs per fases de treball: en percentatge o import.
* Càrrecs globals: en percentatges o import i efectuats sobre el cost o sobre el preu de venda (despeses financeres).
* Càlcul de preu de venda: admet percentatge de [marge lineal o invers i preu manual.

Opcions de còpiad'estructures i utilització de metacomponents. Els articles s'utilitzen per a la substitució automàtica en el procés de creació d'ordres de fabricació, la qual cosa permet el manteniment del mínim d'estructures possibles, amb el màxim d'operativitat; per exemple, es pot substituir una matèria prima a l'OF (ordre de fabricació), mantenint la mateixa estructura per a tota una família d'articles.

La utilització de nombre de lots o matrículesi dates de caducitat identifica el moment de la creació. A l'obrir l'OF, o a l'entrada de cada part de treball, determina si cada unitat ha de tenir assignació una matrícula, o si cada part de treball configura un lot complert amb el seu propi estoc.

Utilització de components. Consulta d'articles components i ramificació inversa de la seva utilització a qualsevol estructura de producció.


Ordres de fabricació


Ordres de fabricació.El procés de tractament d'ordres de fabricació permet la inserció directa des d'escandalls oberts i la manipulació manual per personalitzar cada ordre.

Realitzal'increment del pendent de rebre a l'article en fabricació, així com les reserves en els components, fins la posició d'aturada o completa, segons si l'OF és per a planificació interna. Aquestes reserves es realitzen al magatzem indicat a l'OF o als magatzems virtuals de proveïdors externs, amb el que es creen les necessitats de reaprovisionament d'aquests mitjançant ordres de tramesa de materials als proveïdors. El punt d'aturada indica el llançament de de fabricació associades a la primera y s'utilitza per a la interrupció de processos; per exemple, per no permetre entrades de fases posteriors, fins haver completat l'anterior, o definir, sobre la marxa, l'assignació de tasques externes en el moment just.

Permet de definir punts de control de qualitat segons els nivells de cada operador i inclou percentatge mínim de mostra i nivell de confiança. Així mateix, es realitza el càlcul de la data de lliurament, automàtic o manual.

Llistats. Permet de confeccionar la documentació de les ordres de fabricació:

* Ordre de fabricació completa
* Full de ruta
* Vales de retirada de material
* Parts de treball
* Parts de treball en blanc.

En els dos últims casos, permet d'ordenar la documentació dels comunicats de treball, per OF o per operari. Així, es poden utilitzar tots dos sistemes en el moment de l'entrada dels comunicats enregistrament per OF, detallant les fases de treball, o enregistrament per operari, detallant les OF i les fases de treball.

Consultes de situació de producció. Les consultes de situació es poden realitzar per data, operari, secció, màquina i OF. Mostra l'estat de càrrega de producció per cada nivell, així com la planificació d'ocupació.


Parts de treball


Introducció de parts de treball per OF i fase de treball o per operari, OF i fase de treball. Per facilitar la introducció, s'inclou com a mètode d'accés el codi de barres; amb aquest mateix fi, també es pot connectar via RS232 a qualsevol tipus d'aparell de mesura a peu de màquina.


Feines externes


Enregistrament d'entrades.Introducció de parts de treball realitzats per proveïdors externs. Genera de forma automàtica els albarans pendents de rebre factura.

Valoració de moviments sense valorar.

Aplicació de càrrecs i descomptes.Manuals o documentats, mitjançant control de qualitat.

Diaride feines externes.


Control de qualitat


Realitzat sobre cada fase de treball (segons l'indicat per l'usuari), permet de realitzar el control de qualitat complet o per mostreig. L'operador indica, mitjançant el nivell de confiança, el percentatge mínim requerit per a la mostra. El control de qualitat es certifica mitjançant comentaris o codis de nivell que permetin de classificar les mercaderies per a la seva tramesa, reutilització o rebuig.

Permet la generació de càrrecs documentats a proveïdors externs. Aquests càrrecs documentats s'incorporaran, de forma automàtica, als albarans pendents de rebre factura.


Ordres de reaprovisionament de magatzems externs.

Traspasso de mercaderies entre magatzem central i proveïdors.


Estadístiques


Consultes de rendiments, controls de qualitat i resultats de costs per data, operari, secció, màquina i OF. Seguiment de les OF i traçabilitat.