Inicio Duir.net >> Productes >> Projectes i Seguiment d'Obres
Imprimir Correu
anterior
siguiente
descargar pdf

Algunes característiques generals


El mòdul de projectes i seguiment d'obres permet de controlar, des del seu començament, la rendibilitat de cada actuació amb els clients, partint d'uns marges teòrics.

El control d'acceptació i imputació de costs anirà convertint automàticament aquests marges teòrics enmarges reals; d'aquesta forma es pot saber,en temps real, el benefici o desviació sobre [els marges teòrics que s'està aconseguint a cada projecte.

La gestió de projectes enllaça directament i a tempsb real amb els mòduls de vendes i compres, podent associar a cada projecte, en qualsevol moment, documents d'aquests mòduls.

L'enllaç amb l'ofimàtica de l'empresapermet d'associar a cada document intern qualsevol tipus de document dels principals programes d'ofimàtica del mercat, com Word o Excel, i plans o instruccions en format digitalitzat Jpeg, Gif, Tiff, etc.


Gestió de projectes


El mapa del projecte El mapa del projecte permet de definir el format de sortida dels documents, dividits en capítols i subcapítols. A cada apartat anterior es poden incorporar directament comandes de vendes,pressuposts independents, ofertes de proveïdors, comandes de compres, etc. En aquest punt es poden copiar estructures preestablertes d'altres projectes, com ara formats estàndards del projecte actiu.

L'anàlisi financera permet d'identificar desviacions sobre els marges teòrics i actuar en conseqüència.

L'anàlisi de realitzaciódel projecte permet de saber la situació actualitzada dels lliuraments i l'estat real de cada partida del projecte.

La comparativa realització/finançament aporta informació sobre el finançament del projecte. Realitza una comparativa entre lliuraments realitzades i facturació acumulada; d'aquesta manera, és possible saber qui finança l'operació, si el client o l'empresa, i en el cas que sigui aquesta, la quantia del finançament propi.


Acceptació de pressuposts


Aquests processos són capaços de convertir pressuposts actius en comandes confirmades pel client i, al mateix temps, són capaços de generar de forma automàtica les comandes de compres als proveïdors de la mercaderia necessària per a la seva realització.

Les comandes de compresLes comandes de compres funcionen sota el criteri de càlcul de necessitats de magatzem; no es comprarà allò que es tingui en existències, i s'utilitzarà sempre la comanda òptima, independentment de la quantitat exacta que sigui necessària per [al pressupost en tràmit (veureCàlcul de necessitats, al mòdul de Magatzem i control d'estocs).


Parts de treball


Introducció i control dels treballs realitzats pel personal intern o subcontractat en relació amb el projecte. Càlcul d'hores estimades i reals, per operari i projecte.


Facturació


Avenços. Permet de gestionar cobraments anticipats de clients, generant la comptabilització corresponent en cada cas.

Factures. Genera la factura automàtica i la seva comptabilització, tant al mòdul de comptabilitat, com al de cartera d'efectes al cobrament.

Llistat de certificacions

Ajornament de factures en concepte de seguretatPermet un ajornament percentual de cada factura per al seu cobrament diferit, en concepte d'assegurança d'obra.