Inicio Duir.net >> Productes >> Punto de venda (TPV)
Imprimir Correu
anterior
siguiente
descargar pdf

Algunes característiques generals


Permet d'introduir línies amb articles, línies per a textos manuals i ampliacions de text tipus "memo" amb format lliure i de capacitat il•limitada. Existeix la possibilitat de combinar a un mateix document articles i/o serveis de la base de dades, amb textos manuals i desenvolupament de comentaris.

L'ús de plantilles evita el treball repetitiu. L'accés als articles mitjançant lectors de codis de barres atorga a aquest mòdul una gran agilitat, a la vegada que una enorme senzillesa d'ús.

El catàleg d'articles és permanentment en línia, de manera que l'usuari pugui disposar d'informació actualitzada sobre preus, ofertes, aplicacions dels articles, etc.

Els preus s'organitzen en tarifes per articles, especials per articles-clients i opció de manipulació manual.Dins d'aquesta, es pot utilitzar el sistema d'aprenentatge; quan aquest està activat, les modificacions excepcionals es mantenen per a la següent vegada que s'utilitzi la mateixa combinació article-client, com si es tractés d'un preu especial.L'opció d'aprenentatge es pot desconnectar temporalment a voluntat, en cas d'ofertes especials o campanyes. Quan s'utilitzen plantilles, els preus es poden mantenir o actualitzar, segons la necessitat.

La valoració és directa i automàtica en cada moment; permet l'enregistrament mitjançant codis de barres i tecles d'enregistrament ràpid. Cada document s'imprimeix en la llengua definida anticipadament segons el client. Els documents es poden imprimir directament mentre es manipulen, per veure el resultat imprès abans de sortir del procés i gravar- ho.


Mobilitat del venedor


Aquesta opció permet de gestionar cada document de forma estable, en un sol terminal, o permetre al venedor accedir a qualsevol terminal per desenvolupar la seva feina. En aquest últim cas, el venedor pot deixar operacions sense tancar, i posteriorment recuperar-les i finalitzar-les des de qualsevol terminal disponible; perquè el venedor pugui tenir accés a les operacions que hagi deixat pendents, n'hi haurà prou amb que s'identifiqui.

Moviments de càixa


Enregistrament de canvi diari.

Els moviments alguns d'entrada i sortida de diners permeten de gestionar un compte de moviments de càixa, al mateix temps que generen assentaments comptables directes (en el cas que es disposi del mòdul de Comptabilitat). Permet de realitzar cobraments i pagaments directes de càixa, així com la gestió d'avenços, lliuraments a compte o préstecs al personal.


Tancament de càixa


Aquest procés controla tota la gestió diària per usuari, ajudant- lo a confirmar els moviments mitjançant un tancament de càixa transparent i directe. També permet l'opció de recompte visual o cec, i gestiona tot tipus de pagues mitjançant targetes de crèdits, vals interns, etc.