Inicio Duir.net >> Productes >> Lloguer d'equipament tècnic
Imprimir Correu
anterior
siguiente
descargar pdf

Conceptes bàsics

El mòdul de lloguer d'equipament tècnic especialitzat permet a l'usuari la gestió automàtica de lloguers i el control simultani dels serveis associats a aquesta; així, la gestió d'instal•lacions, ubicacions, reparacions, neteja i assistències és possible, gràcies a un sistema completament integrat.

Lloguer

El sistema de lloguer permet de gestionar, sota un mateix concepte, un sol equipament tècnic, en el cas d'equip pesat o equipament urbà, o una infinitat de referències, si es tracta de bastides o d'altres sistemes muntats directament a l'obra. En aquest segon cas, la instal•lació d'un sistema personalitzat permet a l'usuari afegir lones, sistemes de protecció per als vianants, publicitat, auxiliars, etc., sense necessitat de moure's de la pantalla de gestió.

En tots els casos, el sistema permet de digitalitzar plans i fotografies, per tal de documentar la situació de cada element i la composició total.

Els sistemes utilitzats per al lloguer varien d'una instal•lació a una altra, contemplant lloguer diari, mensual, trimestral, semestral i/o anual, amb facturació en qualsevol dels períodes esmentats.


Procediments

Anomenem procediment a qualsevol intervenció, a nivell de serveis, que s'hagi de realitzar sobre l'equipament tècnic llogat per exemple, instal•lació, reparació, conservació, etc. Aquests procediments poden pressupostar-se o realitzar-se sobre la marxa, en un moment determinat.

Per a la gestió interna dels procediments, Duir ha previst la possibilitat del llançament d'ordres de treball (OTR), quan la gestió es realitza mitjançant personal intern, o el llançament de peticions de serveis (PSR), quan es realitza mitjançant personal extern o subcontractat. Tots dos sistemes poden combinar-se a cada procediment, proporcionant a l'usuari un sistema fiable, però flexible pel que fa referència al control de costs d'aquest tipus de serveis.


Documentació

A nivell documental, l'aplicació permet de gestionar els pressupostos per a clients, confirmacions de comandes, llistats de gestió i costos interns, emissió de sol•licituds de serveis a agents externs a l'empresa, i emissió d'ordres de treball per al personal intern.

A més a més, permet d'associar a cada obra o projecte [tot tipus de documentació, planos i fotografies, activant un sofisticat sistema d'organització documental, malgrat tot, summament senzill d'utilitzar per part de l'usuari, com la resta de les prestacions del mòdul.


Parts de treball

En aquest mòdul Duir, s'ha concedit una especial importància a la gestió dels comunicats de treball interns. Des de la documentació inicial, fins la digitalització de la conformitat del client per a cada un dels serveis realitzats.


Gestió documental integrada

Tot tipus de document introduït en el programa pot associar-se directament a una obra o un projecte. La recepció de factures de professionals autònoms o empreses subcontractades, les factures pròpies en concepte de lloguer i/o serveis... tota aquesta documentació és visible mitjançant la mateixa pantalla, amb la intenció que l'usuari pot conèixer, d'un cop d'ull, els rendiments, els costos i la facturació realitzada en cada moment.


Liquidació d'existències

Aquest procés permet la facturació al client dels components instal•lats que s'hagin deteriorat o perdut en el transcurs del lloguer, facilitant així en tot moment un seguiment exacte de les existències dels components utilitzats.