Inicio Duir.net >> Productes >> Prevenda
Imprimir Correu
anterior
siguiente

Conceptes bàsics

El mòdul de prevenda està orientat a facilitar la feina dels comercials dintre de l'empresa; permet de controlar i organitzar la seva agenda de visites així com el seu contingut. Per tradició, el departament comercial d'una empresa, acostuma a mancar de control sobre els clients potencials i gestions habituals; de fet es comença a controlar qualsevol tracte sobre els clients en el moment en què ens accepten una comanda o se'ls passa una oferta, però gairebé mai no es controla de forma eficaç la gestió realitzada abans d'aquest moment. És habitual al mercat que la migració de comercials o la baixa de qualsevol d'ells siguin un etern problema per la incapacitat de seguir amb les feines iniciades amb els seus contactes. La pèrdua de clients i la seva migració a la competència és un fet que no podem obviar.

Gestió de cites automàtiques

Aquests paràmetres permeten al departament comercial realitzar una periodificació de les cites de forma automàtica i cíclica.

Incorporació de bases de dades externes

Ajuda als comercials a incorporar nous contactes potencials dintre de la seva pròpia agenda de zona.

Cites particulars

L'agenda comercial permet de gestionar cites i trucades particulars amb la intenció que els comercials només utilitzin una agenda de forma exclusiva.

Gestió de comentaris i respostes

A cada una de les cites es podran afegir comentaris sobre el succeït en la reunió, feines que queden ajornades per a un altre dia o el tipus de resposta que dóna el client; aquestes últimes, en forma de text o codificades per poder extreure estadístiques respecte a aquest tema.

Anàlisi de productes propis o de la competència

Dintre de cada resposta podem afegir una llista de productes propis que intentem d'afegir a la llista de consums del client o una llista de productes de la competència que estigui consumint en aquest moment. Aquest punt permet de realitzar anàlisis profundes sobre les tendències de consums que tenen els clients i els motius pels quals no entren al mercat cert tipus dels nostres productes.

Comentaris i anotacions

Des de qualsevol punt de la gestió Duir es poden afegir comentaris personals sobre la situació de cada client; el fet que s'hagi canviat el vehicle o que hagi tingut un fill, lluny de tractar-se d'un comentari sense importància, ens permet d'acostar-nos al client saltant els límits de qualsevol proveïdor. El tracte es torna cordial i d'acostament personal.

Historial

Cada vegada que Duir accedeix a un client ens posa a la nostra disposició la totalitat de l'historial de relacions amb ell mateix. Totes les cites, comentaris, respostes, històric de comandes, etc. queden a la nostra disposició perquè tinguem a mà tota la informació que puguem necessitar.