Inicio Duir.net >> Productes >> Módulos específicos >> Mòdul Telefonia Movistar
Imprimir Correu
Tractament de les fulles d'Excel de telefònica i la gestió de vendes:
Altes
Portabilitats
Punts, etc.

Assistent per a la venda en TPV

Compatible amb venda directa (Accessoris, recanvis, etc.)

Integració en ERP mòduls bàsics de comptabilitat, existències, clients, proveïdors, etc.

Multitenda gestió integrada des de la central, consultes d'estoc, consultes clients, vendes d'accessoris des dels terminals TPV amb integració en el sistema central.

Traspàs d'articles, distribuïdors i clients

Únic producte al mercat especific per a distribuïdors MoviStar

Control de *imeis (Trazabilitat de productes pels seus imeis).

Multiempresa, multicartera

Generació automàtica d'albarans per cada operació per a conformació amb liquidació de telefònica.