Accés Clients

Contacta amb nosaltres

Oficines comercials:
Asistencia Integral CRUM, S.L.
C. Lepant, 339-341 Local 4
08025 BARCELONA

Telèfon: 902 012 641
Email: comercial@duir.net
SAT: sat@duir.net

Inicio Duir.net >> Empresa >> Filosofia
Imprimir Correu

Que podem aportar

 

Asistencia Integral CRUM S.L. es defineix a si mateixa com una empresa de desenvolupament i serveis orientada a organitzar i controlar la informació de les empreses. Sota aquest criteri, varem utilitzar el desenvolupament i la venda de programes informàtics com eines orientades a aquesta fi, i no com objectius finals de la venda.

 

La instal•lació d'uns programes apropiats per a cada empresa, així com la formació a l'usuari i les àmplies opcions en servei d'assistència postvenda, ens diferencien clarament de la nostra competència en el sector.

 

En resum, el nostre objectiu no és la venda d'uns productes de software i maquinari, sinó que aquests productes siguin la solució idònia per a les necessitats específiques de cadascun dels nostres clients. Això s'aconsegueix gràcies a una atenció personalitzada i al minuciós estudi de cada cas en particular.Productes personalitzats i a la seva mida

 

En el nostre esperit de servei a l'usuari, varem intentar que cada instal•lació s'adapti el màxim possible a les necessitats concretes de cada empresa. El nostre personal li assessorarà fins a trobar la combinació adequada de productes que la seva empresa necessita. Així mateix, ser els fabricants del programari que comercialitzem ens permet realitzar les adaptacions que cada client sol•licita, amb totes les garanties del producte estàndard.

 

Per altra banda, encara que la nostra activitat principal consisteix en el desenvolupament de programes, no ens agrada desenvolupar aquell producte que ja existeix en el mercat, si no ho podem millorar. Sota aquest criteri, en alguns casos, varem preferir connectar directament els nostres programes informàtics amb productes de tercers, però els resultats dels quals són immillorables (p. ex., determinats programes sectorials o eines estàndards d'ofimàtica).

 

En definitiva, es tracta d'utilitzar sempre els elements més adequats per a assegurar que el resultat final sigui sòlid i adequat per a cada cas.

 

Una oficina sense papers

 

Asistencia Integral CRUM S.L. manté la seva pròpia filosofia quant a l'entorn habitual de treball i a la seva operativitat. La totalitat dels nostres programes informàtics estan pensats per a treballar sense cap tipus de documentació física sobre la taula: les recerques de codis de clients, articles, nombres de comandes, albarans, etc., es realitzen per mitjà de processos ràpids i selectius que permeten a l'usuari oblidar-se dels "munts" de paper sobre la taula de treball.El seu temps és or

 

Si una dada és única, la seva introducció hauria de ser única. Aplicant la llei del mínim esforç, sota la qual s'ha desenvolupat la ciència de la informàtica des dels seus començaments, la totalitat dels nostres programes estan orientats a entrar les dades una sola vegada, és a dir, per a informar a l'ordinador que hem realitzat una factura, només se li ha d'indicar una vegada, i això ha de ser suficient perquè qualsevol gestió administrativa generi assentaments comptables, efectes en cartera de cobraments, diaris comptables, llibres d'IVA... No contents amb garantir això, que hauria de ser bàsic i elemental en qualsevol programa de gestió, ens varem assegurar que, al modificar aquesta factura, es realitzin els ajustaments pertinents en totes les àrees del programa, de forma automàtica.Integritat de la informació

 

SSeguint aquesta filosofia, com varem pensar que errar és d'humans, la informació es manté sempre intacta, des de la cartera de vendes, a la pròpia comptabilitat. Fins i tot la detecció d'errors d'introducció resulta més senzilla, ja que aquests errors poden resultar evidents en més d'un lloc del programa.